Daten


Daten

Clubnummer 127650

Distrikt 111 MN, Region 1, Zone 6

Gründungsdatum: 28.04.2016

Gründungspräsident: Wilfried Krege

Charterdatum: 1. April 2017

Patenclub: LC Gießen-Wilhelm Conrad Röntgen

Bankverbindung: Volksbank Dill e.G.

IBAN: DE42 5169 0000 0090 0889 04

Email: kontakt@lions-club-herborn-schloss.de